Wiedza. Pewność. Bezpieczeństwo.

Naszym celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
a także edukacja finansowa, ekonomiczna i prawna.

Zawsze po stronie przedsiębiorców.
_______________

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w 2022 r.
realizujemy program, który ma na celu ochronę przedsiębiorców
oraz innych uczestników obrotu gospodarczego,
u których występuje największe prawdopodobieństwo
niedostosowania do obowiązujących przepisów.
Nowe ryzyka prawne, niezależnie od wielkości podmiotu,
mogą skutkować zagrożeniem dla jego dalszego funkcjonowania
lub nałożeniem przez właściwy organ
kary pieniężnej lub innej sankcji.

Program jest realizowany poprzez
wykonywanie nieodpłatnego badania
zgodności z obowiązującymi przepisami
w celu potwierdzenia lub wykluczenia ryzyk oraz zagrożeń.

Ze względu na zwiększone zainteresowanie od początku 2022 r.
- nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest wyłącznie
po wcześniejszym potwierdzeniu uzgodnionego zakresu.

Dane osobowe
Jeżeli jesteś zainteresowany,
zapraszamy do kontaktu
__